Fra lørdag den 22 september til søndag den 23 september fra 10.00 til 17.00
Kunst I Favrskov, Søften Kultur - og idrætscenter..
 
Fra lørdag den 29 september til søndag den 30 september 11.00 til 17.00
Gårslev Kulturklub, Gårslev Skole.
 
Fra fredag den 26 oktober kl. 9.30 til kl. 17.00 til søndag den 28 oktober kl. 16.00,
Kreative Dage, Messe C. Fredericia.
 
Fra lørdag den 3 november kl.11.00 til 17.00, og søndag den 4 november kl. 11.00
til kl.17.00, Kunst På Domus, Vejle.

Kommende udstillinger

Nebrot Web Design  | torben@nebrot.dk